Vytlačiť

Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách

Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách


Kód TML

TML_91D0_057

Dátum monitoringu

7.8.2021

Meno mapovateľa

Jasík Marián


Výmera TML

84 842,38 m2

JPRL

068B_1

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk10 - Vegetácia vysokých ostríc 5,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 95,00

Pokryvnosť etáže

E3

60,00

E2

15,00


E1

95,00

E0

2,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

603 , 610

Sklon (%)

2,00

Expozícia

JV

 

Poznámky

TML tvoria rôznorodé porasty. Najcennejšou časťou sú "slatinné vrbiny" zaberajúce cca 14% TML. I keď túto časť nie je možné zaradiť do žiadneho z biotopov európskeho alebo národného významu jej prírodoochranárska hodnota je veľmi veľká. Časť zaberajú vyrbiny (cca 18%), časť breziny (cca 15%,), cca 17% zaberajú smrekové monokultúry, zvyšok zmiešané porasty pôvodných drevín. Tieto plochy sú v mape biotopo, ktorá je v záložke Fotografie a prílohy, označené ako X11. Menšiu na v litorálnej zóne vodnej nádrže tvoria porasty vysokých ostríc (Lk10). Zoznam druhov "slatinnej vrbiny" je záložke Zoznam taxónov.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

Nepôvodné

Invázne

Stav

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

Invázne

Stav

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

Rôznoveké (> 20 r.)

Rôznoveké (> 50 r.)

Stav

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

Podiel rovnoveké %

Rôznoveké (> 20 r.)

Rôznoveké (> 50 r.)

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

Z nich invázne

Umelé

Stav

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

Dvojetážový

Viacetážový

Stav

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

Zvlášť cenné

Stav

 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

Ležiace

Stav

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

1 - Mierne zhoršený

2 - Stredne zhoršený

3 - Výrazne zhoršený

Štandard

Stav

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Kvalita biotopu na lokalite

Vyhliadky biotopu

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
valeriána dvojdomá 0 menej ako 1%
praslicka mociarna 0 menej ako 1%
iskerník plamenný 0 menej ako 1%
štiavec tupolistý 0 menej ako 1%
prhlava dvojdomá 1-10 menej ako 1%
ostrica pluzgierkatá 0 menej ako 1%
paprad samcia 0 menej ako 1%
ostrica predlžená 11-500 nad 25%
chmel obycajný 0 menej ako 1%
trst obycajná 11-500 nad 25%
kukucka lúcna 0 menej ako 1%
lipkavec mociarny 11-500 medzi 1% a 25%
túžobník brestový 1-10 menej ako 1%
škripina lesná 1-10 medzi 1% a 25%
krušina jelšová E2 10,00
metlica trsnatá 1-10 medzi 1% a 25%
kalina obycajná E2 1,00
ostrica zobácikatá 1-10 medzi 1% a 25%
jarabina vtácia E2 1,00
smldník mociarny 11-500 medzi 1% a 25%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy