Vytlačiť

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Kód TML

TML_91E0_074

Dátum monitoringu

9.10.2021

Meno mapovateľa

Jasík Marián


Výmera TML

48 934,18 m2

JPRL

52

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls1.1 - Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy 49,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 51,00

Pokryvnosť etáže

E3

60,00

E2

5,00


E1

95,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

605 , 605

Sklon (%)

0,10

Expozícia

S

 

Poznámky

V záložke Fotografie a prílohy je vložená mapa biotopov. Ako X11 sú označené časti, tvorené zmesou pôvodných druhov drevín (lipy, jaseň štíhly, javor horský, brest horský, smrek, jelša sivá...). Podmienky pre vznik biotopu Ls1.1 vznikli po vybudovaní VN Horná Orava.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

99,00

Invázne

1,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

100,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Zlý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

50,00

60,00

Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

0,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Zlý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Zlý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

4

Zvlášť cenné

2

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

2

Ležiace

1

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

100,00

1 - Mierne zhoršený

0,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
krkoška chlpatá 0 menej ako 1%
ostrica štíhla 0 menej ako 1%
hviezdica velkokvetá 0 menej ako 1%
štiavec tupolistý 0 menej ako 1%
lipkavec potocný 1-10 menej ako 1%
škripina lesná 0 menej ako 1%
devätorník peniažtekový 0 menej ako 1%
prhlava dvojdomá 501+ nad 25%
chren velkoplodý 0 menej ako 1%
devätsil biely 11-500 medzi 1% a 25%
lopúch väcší 0 menej ako 1%
trebulka lesná 501+ medzi 1% a 25%
vrba košikárska E2 1,00
cesnacka lekárska 11-500 medzi 1% a 25%
lieska obycajná E2 0,00
kozonoha hostcová 501+ medzi 1% a 25%
zemolez obycajný E2 1,00
trst obycajná 1-10 medzi 1% a 25%
kalina obycajná E2 1,00
pichliac zelinový 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy