Vytlačiť

Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách

Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách


Kód TML

TML_91D0_025

Dátum monitoringu

12.6.2021

Meno mapovateľa

Jasík Marián


Výmera TML

40 198,26 m2

JPRL

159

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk3 - Mezofilné pasienky a spásané lúky 4,00
Lk6 - Podmácané lúky horských a podhorských oblastí 6,00
Ls7.3 - Rašeliniskové smrekové lesy 49,00
Ra3 - Prechodné rašeliniská a trasoviská 4,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 37,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

2,00


E1

70,00

E0

80,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

820 , 835

Sklon (%)

3,00

Expozícia

JV

 

Poznámky

Plochy označené ako X11 sú porastovou zmesou rôznych pôvodných drevín (jelše, osika, breza, borovica, smrek, vŕby...). V záložke Fotografie a prírohy je mapa biotopov TML. Stav biotopu negatívne ovplyvňuje pohyb ťažkých mechaniznov cez zamokrené miesta. Mapa biotopov TML je v záložke Fotografie a prílohy.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

100,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

10,00

Rôznoveké (> 20 r.)

70,00

Rôznoveké (> 50 r.)

20,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

80,00

100,00

Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

70,00

110,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

110,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

40,00

Dvojetážový

55,00

Viacetážový

5,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

40

Zvlášť cenné

2

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

15

Ležiace

7

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

100,00

1 - Mierne zhoršený

0,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Narušený

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01.03 - vysušovanie Vysoká 50,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
rosička okrúhlolistá 0 menej ako 1%
borievka obycajná E2 0,00
psica tuhá 0 menej ako 1%
smrek obycajný E3 80,00
podbelica alpínska 0 menej ako 1%
jarabina vtácia E3 0,00
fialka dvojkvetá 0 menej ako 1%
breza biela E3 0,00
kľukva močiarna 0 menej ako 1%
borovica lesná E3 0,00
tônovka dvojlistá 0 menej ako 1%
breza biela E1 0,00
breza biela E2 0,00
krušina jelšová E2 0,00
jarabina vtácia E2 0,50
vrba ušatá E2 0,00
vrba sliezska E2 0,00
jedla biela E3 0,00
praslicka lesná 501+ nad 25%
brusnica cucoriedková 501+ nad 25%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy