Vytlačiť

Nížinné a podhorské kosné lúky

Nížinné a podhorské kosné lúky

Kód TML

TML_6510_320 (15 969,33 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

21.8.2021

Meno mapovateľa

Kollár Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

1,00


E1

100,00

E0

1,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Stredná 50,00 V+/B+
K02.01 - sukcesia Nízka 50,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

50,00 % 50,00 %

Manažment biotopu

50,00 % 50,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Plocha sa skladá z dvoch polygónov lúčnej vegetácie predelených porastom drevín. Navrhujem preto úpravu hranice (pozri časť s obrázkami). V minulom monitoringu bol zjavne do zoznamu druhov zahrnutý aj priľahlý porast vysadených ihličnanov, čo je však už mimo hranice, v zozname ich preto neuvádzam. Do zoznamu neuvádzam ani dreviny z časti, ktorú navrhujem vylúčiť. Jedna z dvoch častí (južná) bola nepokosená, pravdepodobne už niekoľko rokov, z toho som vychádzal pri zadávaní údajov o kvalite, manažmente a vyhliadkach do budúcnosti. Severná časť bola spracovaná z otavy, hodnoty pokryvnosti sa preto môžu v čase optima (pred kosením) odlišovať.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
kozinec sladkolistý E1 1 - menej ako 1%
mrvica peristá E1 1 - menej ako 1%
kraslica prostredná E1 1 - menej ako 1%
ostrica klinceková E1 1 - menej ako 1%
krasovlas bezbylový E1 1 - menej ako 1%
cakanka obycajná E1 1 - menej ako 1%
škarda dvojrocná E1 1 - menej ako 1%
psincek tenucký E1 1 - menej ako 1%
Achillea millefolium agg. E1 1 - menej ako 1%
tomka vonavá E1 1 - menej ako 1%
klincek kartuziánsky E1 1 - menej ako 1%
kotúc polný E1 1 - menej ako 1%
kostrava lúcna E1 1 - menej ako 1%
borievka obycajná E1 1 - menej ako 1%
chrastavec rolný E1 1 - menej ako 1%
púpavec srstnatý E1 1 - menej ako 1%
mätonoh trváci E1 1 - menej ako 1%
ladenec rožkatý E1 1 - menej ako 1%
ihlica rolná E1 1 - menej ako 1%
pamajorán obycajný E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy