Vytlačiť

Horské smrekové lesy

Horské smrekové lesy


Kód TML

TML_9410_031

Dátum monitoringu

22.5.2021

Meno mapovateľa

Jasík Marián


Výmera TML

64 472,84 m2

JPRL

0248_a

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al9 - Vresoviská a spolocenstvá kríckov v subalpínskom a alpínskom stupni 11,00
Kr10 - Kosodrevina 5,00
Ls9.1 - Smrekové lesy cucoriedkové 84,00

Pokryvnosť etáže

E3

65,00

E2

7,00


E1

70,00

E0

40,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1340 , 1470

Sklon (%)

40,00

Expozícia

JV

 

Poznámky

V záložke Fotografie a prílohy je mapa biotop TML.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

100,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

20,00

Rôznoveké (> 50 r.)

80,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

250,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

3,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

40,00

Dvojetážový

10,00

Viacetážový

50,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

12

Zvlášť cenné

2

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

8

Ležiace

5

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

100,00

1 - Mierne zhoršený

0,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B06 - Pastva v lese Nízka 35,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

65,00 % 35,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
smrek obycajný E2 1,00
smrek obycajný E1 2,00
borievka obycajná E2 0,50
jarabina vtácia E2 1,00
brusnica cucoriedková 501+ nad 25%
ostružina malinová 11-500 medzi 1% a 25%
papradka alpínska 1-10 medzi 1% a 25%
smlz chlpkatý 11-500 medzi 1% a 25%
podbelica alpínska 501+ medzi 1% a 25%
kyslicka obycajná 11-500 medzi 1% a 25%
paprad rozložená 11-500 medzi 1% a 25%
hviezdica hájna 0 menej ako 1%
kýchavica biela Lobelova 0 menej ako 1%
chlpana lesná 0 menej ako 1%
mliecivec alpínsky 0 menej ako 1%
starcek vajcovitolistý 0 menej ako 1%
paprad ostnatá 0 menej ako 1%
kokorík praslenatý 0 menej ako 1%
brusnica obycajná 0 menej ako 1%
horec luskácovitý 1-10 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy