Vytlačiť

Horské smrekové lesy

Horské smrekové lesy


Kód TML

TML_9410_070

Dátum monitoringu

27.6.2021

Meno mapovateľa

Jasík Marián


Výmera TML

174 893,60 m2

JPRL

2322

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al9 - Vresoviská a spolocenstvá kríckov v subalpínskom a alpínskom stupni 15,00
Kr10 - Kosodrevina 75,00
Kr3 - Sukcesné štádiá s borievkou obycajnou 4,00
Ls9.1 - Smrekové lesy cucoriedkové 6,00

Pokryvnosť etáže

E3

70,00

E2

5,00


E1

90,00

E0

60,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1380 , 1520

Sklon (%)

25,00

Expozícia

SV

 

Poznámky

Kr3 - v tomto prípade ide o porasty borievky Juniperus communis subsp. nana. V záložke Fotografie a prílohy je mapa biotopov TML. Vzhľadom na nízky podiel monitorovaného biotopu na TML nie je vhodná na monitoring jeho stavu.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

100,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

140,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

3,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

30,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

70,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

1

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

100,00

1 - Mierne zhoršený

0,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
papradka alpínska 0 menej ako 1%
paprad rozložená 501+ menej ako 1%
brusnica obycajná 1-10 menej ako 1%
psica tuhá 0 menej ako 1%
Juniperus nana (syn.) E1 5,00
smrek obycajný E3 63,00
jarabina vtácia E2 0,50
jarabina vtácia E3 7,00
smrek obycajný E1 2,00
borovica horská E2 2,00
smrek obycajný E2 2,50
vrba sliezska E2 1,00
jarabina vtácia E1 1,00
brusnica cucoriedková 501+ nad 25%
podbelica alpínska 501+ medzi 1% a 25%
smlz chlpkatý 501+ medzi 1% a 25%
lubovník bodkovaný 0 menej ako 1%
horec luskácovitý 0 menej ako 1%
hadovník väcší 0 menej ako 1%
ostružina malinová 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy