Vytlačiť

Horské smrekové lesy

Horské smrekové lesy


Kód TML

TML_9410_078

Dátum monitoringu

16.5.2021

Meno mapovateľa

Jasík Marián


Výmera TML

138 579,06 m2

JPRL

2487a

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls9.1 - Smrekové lesy cucoriedkové 75,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 25,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,50

E2

0,50


E1

55,00

E0

45,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1060 , 1280

Sklon (%)

40,00

Expozícia

SV

 

Poznámky

V záložke Fotografie a prílohy je priložená mapa biotopv TML. Zvyšok TML je X11 - porasty pôvodných drevín


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

100,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

80,00

Rôznoveké (> 20 r.)

20,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

80,00

100,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

80,00

130,00

3,00

4,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

2,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

95,00

Dvojetážový

5,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

13

Zvlášť cenné

0

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

2

Ležiace

4

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

100,00

1 - Mierne zhoršený

0,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
hviezdica hájna 0 menej ako 1%
paprad rozložená 1-10 medzi 1% a 25%
smlz chlpkatý 0 menej ako 1%
ploník stencený 11-500 medzi 1% a 25%
smrek obycajný E3 80,00
podbelica alpínska 1-10 medzi 1% a 25%
smrek obycajný E1 0,50
devätsil biely 0 menej ako 1%
smrek obycajný E2 0,50
škarda mociarna 0 menej ako 1%
jarabina vtácia E3 0,50
záružlie mociarne 0 menej ako 1%
jarabina vtácia E1 1,50
macucha cesnackovitá 1-10 menej ako 1%
horec luskácovitý 0 menej ako 1%
ostružina srstnatá 0 menej ako 1%
paprad ostnatá 0 menej ako 1%
vranovec štvorlistý 0 menej ako 1%
lomikamen okrúhlolistý 0 menej ako 1%
hadovník väcší 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy