Vytlačiť

Dealpínske travinnobylinné porasty

Dealpínske travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6190_120 (4 323,08 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

27.6.2021

Meno mapovateľa

Duchoň Mário


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Tr5 - Dealpínske travinnobylinné porasty 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

10,00


E1

70,00

E0

30,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B01.02 - Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy Stredná 5,00 V-/B-
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 2,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

90,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

90,00 % 10,00 %

Vyhliadky biotopu

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Lokalita na skalnatom svahu prirodzene nezarastá, resp. zarastá veľmi pomaly. Do budúcnosti budú problematické šíriace sa borovice čierne, ktoré by bolo ideálne odstrániť v okolí aj na lokalite.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
žerucha polná E1 1 - menej ako 1%
arábka uškatá E1 1 - menej ako 1%
tarica kališnatá E1 1 - menej ako 1%
rozchodník biely E1 1 - menej ako 1%
lieska obycajná E2 1 - menej ako 1%
zvoncek repkovitý E1 1 - menej ako 1%
mednicka brvitá E1 1 - menej ako 1%
bôlhoj lekársky E1 1 - menej ako 1%
cerešna vtácia E2 1 - menej ako 1%
nevädza Triumfettova konáristá E1 1 - menej ako 1%
javor polný E2 1 - menej ako 1%
rožec krátkolupienkový E1 1 - menej ako 1%
devätorka rozprestretá E1 1 - menej ako 1%
krvavec menší E1 2 - medzi 1% a 50%
tavolník prostredný E2 1 - menej ako 1%
borievka obycajná E2 1 - menej ako 1%
žerušnicník skalný E1 1 - menej ako 1%
slezinník rutovitý E1 1 - menej ako 1%
horcicník vonavý E1 1 - menej ako 1%
jahoda trávnicová E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy