Vytlačiť

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea

Kód TML

TML_3130_024 (3 861,81 m2)

Percento plochy

0,00 %

Dátum monitoringu

18.9.2021

Meno mapovateľa

Válková Darina


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
3130 - Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae... 0,00
3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.... 15,00
Lk10 - Vegetácia vysokých ostríc 15,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

0,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
M01.03 - záplavy a vzostup zrážok Vysoká 100,00 V-/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

70,00 % 30,00 %

Poznámky

V čase návštevy bola síce voda opadnutá, ale ešte krátky čas aby sa vytvoril biotop 3130. Časť plochy bola porastená rozvoľneným spoločenstvom vysokých ostríc. Nachádzal sa tu aj porast Persicaria dubia, Xanthium albinum, Rorippa sp. (biotop 3270). Časť plochy bola zatienené vŕbami sukcesne expandujúcimi od okraja mŕtveho ramena. Tento proces začal počas viacerých predchádzajúcich suchých rokov.


Multimédiá


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy