Vytlačiť

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea

Kód TML

TML_3130_018 (3 922,78 m2)

Percento plochy

0,00 %

Dátum monitoringu

12.9.2021

Meno mapovateľa

Válková Darina


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
3130 - Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae... 0,00
3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitr... 20,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

0,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
M01.03 - záplavy a vzostup zrážok Vysoká 100,00 V-/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

V čase návštevy bola stále vysoká vodná hladina na vytvorenie biotopu 3130. Bolo to spôsobené nečakane intenzívnymi zrážkami v auguste a zároveň zvýšenou hladinou rieky Morava vzdutím Dunaja. Vysoká vodná hladina pri záplavách na jednej strane zabraňuje zarasteniu plochy hustou vegetáciou. Tento proces vidno po okrajoch mŕtveho ramena zväčša mimo tml. Na druhej strane, ak sa voda vyskytuje na lokalite príliš dlho, biotop Vo1c nemá možnosť sa vyvinúť. Ak by bola dostatočne dlhá doba presychania dnového substrátu je potenciálne možné predpokladať výskyt sledovaného biotopu. Ale je dosť možné, žeby sa nevyvinul na úplne celej ploche, keďže súčasná vodná vegetácia tvoriaca biotop 3260 by pokryla časť obschnutého dna.


Multimédiá


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy