Vytlačiť

ochyrea tatranská

ochyrea tatranská


Kód TML

TML_OchyTatr_004 (10 115,48 m2)

Meno mapovatela

Žiačik Marek

Dátum monitoringu

14.8.2021


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

horský vodný tok v subalpínskom pásme

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.05 - zmeny vo vodných tokoch, všeobecne Nízka 20,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

druh na niektorých TMP nebol zaznamenaný, pravdepodobne vzhľadom k presunu balvanov v toku, boli niektoré plochy nenájdené, alebo došlo k strhnutiu porastu druhu.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 0,34 x 0,46 červený bod na vrchu skaly v toku, na ktorom sa druh nachádza a červené označenie na chodníku v mieste TMP TML_OchyTatr_004_20210814_001.jpg
2 0,38 x 0,69 červený bod na skale s výskytom druhu a červený bod na konári nad TMP (cca 2m vyššie od TMP1) TML_OchyTatr_004__20210814_003.jpg
4 0,33 x 0,41 červené body na skalách, medzi ktorými sa nachádza TMP a tiež označenie na chodníku v mieste TMP TML_OchyTatr_004_20210814_004.jpg
5 0,50 x 0,45 červený bod na skale vedľa toku (skalný stupeň, pod ktorým sa nachádza TMP) a označenie na chodníku TML_OchyTatr_004_20210814_005.jpg
6 1,00 x 1,75 červený bod na skale pri brehu (od chodníka) - TMP je v toku priamo v sklonitej časti TML_OchyTatr_004_20210814_006.jpg
7 0,14 x 0,17 menšia skala priamo v toku, pod väčšou skalou s červenou značkou - na brehu toku TML_OchyTatr_004_20210814_008.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
zmácanec Smithov 4 5,00 % 30,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 2 5,00 % 30,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 5 20,00 % 30,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 1 10,00 % 30,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 7 15,00 % 30,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 6 15,00 % 30,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Jungermannia pumila 5 5,00 % 2,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Jungermannia pumila 4 5,00 % 2,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
ochyrea tatranská 5 5,00 % 0,10 % VODA_MOZAIKA - permanentne oplachovaná vodou, rastie mozaikovito medzi inými druhmi
ochyrea tatranská 4 1,00 % 0,10 % VODA_MOZAIKA - permanentne oplachovaná vodou, rastie mozaikovito medzi inými druhmi
ochyrea tatranská 2 0,00 % 0,10 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 2 30,00 % 30,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 4 10,00 % 30,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 5 40,00 % 30,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 1 75,00 % 30,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 7 50,00 % 30,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 6 20,00 % 30,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Palustriella commutata 7 5,00 % 10,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Palustriella commutata 6 55,00 % 10,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Palustriella commutata 5 35,00 % 10,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy