Vytlačiť

Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Kód TML

TML_1340_065 (59 252,20 m2)

Percento plochy

40,00 %

Dátum monitoringu

5.9.2021

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

17,8758261 / 48,2240128

Rozmery TMP

4,00 / 4,00


Fixácia TMP

GPS súradnice


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky 60,00
Sl1 - Vnútrozemské slaniská a slané lúky 40,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

2,00


E1

98,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Stredná 30,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Vysoká 60,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

20,00 % 40,00 % 40,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

10,00 % 40,00 % 50,00 %

Poznámky

Opustené slané lúky, za relatívne krátky čas došlo k výraznej degradácii biotopu, nahromadila sa starina, rozšírili sa porasty trste a smlzu, ako aj zlatobyle. Výmera biotopu slaných lúk 1340 sa zmenšila, napriek tomu sa tu stále nachádzajú miesta s dominanciou vegetácie zv. Puccinellion a menšie slané oká bez vegetácie. Údaje k zápisu: pokryvnosř E0 2%, E1 80%, sklon -, exp. -, výška porastu 10 - 15 cm.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
cesnak polný E1 1 - menej ako 1%
lucerna datelinová E1 2 - medzi 1% a 50%
Achillea millefolium agg. E1 2 - medzi 1% a 50%
zlatobyl obrovská E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica ciernoklasá E1 2 - medzi 1% a 50%
steblovec odstávajúci E1 pokryvnosť 25 až 50 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
astrička panónska E1 pokryvnosť 12,5 až 25 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
stoklas lúcny E1 1 - menej ako 1%
štiavec úzkolistý E1 1 - menej ako 1%
mrlík mestský E1 1 - menej ako 1%
reznacka lalocnatá E1 1 - menej ako 1%
divozel švábový E1 1 - menej ako 1%
nátržník plazivý E1 1 - menej ako 1%
štetka lesná E1 1 - menej ako 1%
pyštek obycajný E1 1 - menej ako 1%
repík lekársky E1 1 - menej ako 1%
hrachor hluznatý E1 1 - menej ako 1%
hadokoren sivý E1 1 - menej ako 1%
sitina stlacená E1 1 - menej ako 1%
prstnatec obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy