Vytlačiť

Nížinné a podhorské kosné lúky

Nížinné a podhorské kosné lúky

Kód TML

TML_6510_567 (165 962,75 m2)

Percento plochy

85,00 %

Dátum monitoringu

3.7.2021

Meno mapovateľa

Dobošová Anna


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky 85,00

Pokryvnosť etáže

E3

2,00

E2

0,00


E1

98,00

E0

2,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Vysoká 50,00 V+
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Vysoká 50,00 V-
K02.02 - akumulácia organického materiálu Vysoká 50,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

50,00 % 50,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Druhové zloženie (buriny, invázne druhy, nižší počet druhov) a charakter biotopu svedčia o tom, že ide o sekundárnu intenzifikovanú lúku. V dobe monitoringu bola východná časť lokality vykosená, západná časť oddelená cestou a pásom krovín je pravdepodobne už niekoľko rokov opustená.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
ovsík obycajný E1 3 - nad 50%
ladenec rožkatý E1 2 - medzi 1% a 50%
datelina plazivá E1 3 - nad 50%
rožec obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
skorocel kopijovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
lipkavec mäkký E1 2 - medzi 1% a 50%
jahoda obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
púpavec srstnatý dunajský E1 2 - medzi 1% a 50%
rebrícek obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
mrkva obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
slivka trnková E1 1 - menej ako 1%
veronika lekárska E1 2 - medzi 1% a 50%
datelina lúcna E1 2 - medzi 1% a 50%
fialka rolná E1 1 - menej ako 1%
hviezdica trávovitá E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava cervená E1 2 - medzi 1% a 50%
nátržník strieborný E1 2 - medzi 1% a 50%
zvoncek konáristý E1 2 - medzi 1% a 50%
zlatobyl kanadská E1 2 - medzi 1% a 50%
mliecnik chvojkový E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy