Vytlačiť

Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Kód TML

TML_8210_073 (512,26 m2)

Percento plochy

70,00 %

Dátum monitoringu

9.9.2021

Meno mapovateľa

Kilár Slavomír


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 20,00
Sk1 - Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 70,00
Tr5 - Dealpínske travinnobylinné porasty 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

2,00

E2

15,00


E1

50,00

E0

60,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Nízka 15,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

80,00 % 20,00 %

Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
smrek obycajný E1 1 - menej ako 1%
lieska obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
borievka obycajná E1 1 - menej ako 1%
borievka obycajná E2 1 - menej ako 1%
slezinník zelený E1 1 - menej ako 1%
skalnicník gulkovitý E1 1 - menej ako 1%
javor horský E3 1 - menej ako 1%
borovica lesná E3 1 - menej ako 1%
smrek obycajný E3 1 - menej ako 1%
borovica lesná E2 1 - menej ako 1%
smrek obycajný E2 1 - menej ako 1%
borovica lesná E1 1 - menej ako 1%
javor horský E1 1 - menej ako 1%
lieska obycajná E2 2 - medzi 1% a 50%
slezinník červený E1 2 - medzi 1% a 50%
slezinník rutovitý E1 1 - menej ako 1%
ostrevka vápnomilná E1 1 - menej ako 1%
rebrica pyrenejská E1 1 - menej ako 1%
lipnica hájna E1 1 - menej ako 1%
kostrava tvrdá E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy