Vytlačiť

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Kód TML

TML_6210_380 (7 091,15 m2)

Percento plochy

60,00 %

Dátum monitoringu

17.7.2021

Meno mapovateľa

Devánová Katarína


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky 40,00
Tr1 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité... 60,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

5,00


E1

90,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Vysoká 100,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

50,00 % 50,00 %

Manažment biotopu

60,00 % 40,00 %

Vyhliadky biotopu

20,00 % 80,00 %

Poznámky

Územie je dosť degradované, najmä nadmernou pastvou danielov, dominuje tu uz Calamagrostis epigejos a Brachypodium pinnatum, stále este druhovo pestré. Nie je k ploche prístupová cesta. Kosenie zabezpečuje CHKO Biele Karpaty.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
horcinka väcšia E1 1 - menej ako 1%
repík lekársky E1 1 - menej ako 1%
nátržník plazivý E1 1 - menej ako 1%
chrastavec rolný E1 1 - menej ako 1%
tomka vonavá E1 1 - menej ako 1%
orlícek obycajný E1 1 - menej ako 1%
skorocel prostredný E1 1 - menej ako 1%
šalvia lúcna E1 1 - menej ako 1%
pätprstnica obyčajná E1 1 - menej ako 1%
reznacka lalocnatá E1 1 - menej ako 1%
Euphorbia cyparissias (syn.) E1 1 - menej ako 1%
ostrica sivá E1 1 - menej ako 1%
rebrícek obycajný E1 1 - menej ako 1%
Prunella sp. E1 1 - menej ako 1%
hrebienka obycajná E1 1 - menej ako 1%
bradácik vajcovitolistý E1 1 - menej ako 1%
chlpana polná E1 1 - menej ako 1%
prvosienka jarná E1 1 - menej ako 1%
vstavač počerný E1 1 - menej ako 1%
zvoncek klbkatý E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy