Vytlačiť

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa

Kód TML

TML_6430_122 (43 620,34 m2)

Percento plochy

40,00 %

Dátum monitoringu

14.8.2021

Meno mapovateľa

Dobošová Anna


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk5 - Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach 40,00

Pokryvnosť etáže

E3

10,00

E2

10,00


E1

80,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Nízka 5,00 V+/B+
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Vysoká 90,00 V-/B-
D01.02 - cesty, rýchlostné komunikácie Stredná 5,00 V-
E01.02 - nesúvislá urbanizácia Vysoká 30,00 V-/B-
K01.03 - vysušovanie Vysoká 20,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Vysoká 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

70,00 % 30,00 %

Manažment biotopu

5,00 % 95,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Lokalitu tvorí alúvium potoka vedľa asfaltovej cesty a priľahlé svahy. Biotop obsadzuje vlhké plochy na svahoch v mozaike s kosenými lúkami na svahoch a preluky medzi stavbami a záhradami. V priestore alúvia tvorí malé plochy medzi stavbami. Výstavbou nových rodinných a rekreačných objektov biotop zaniká a zvyšok je stavebnými aktivitami narušovaný.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
pakost mociarny E1 2 - medzi 1% a 50%
kukucka lúcna E1 2 - medzi 1% a 50%
vrbovka kopcová E1 1 - menej ako 1%
pichliac potocný E1 2 - medzi 1% a 50%
lopúch plstnatý E1 1 - menej ako 1%
smlz kroviskový E1 2 - medzi 1% a 50%
vrbovka chlpatá E1 1 - menej ako 1%
konopác obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
ranostajovec pestrý E1 1 - menej ako 1%
prhlava dvojdomá E1 2 - medzi 1% a 50%
jelša lepkavá E1 1 - menej ako 1%
Alchemilla sp. E1 2 - medzi 1% a 50%
záružlie mociarne E1 1 - menej ako 1%
lipkavec mäkký E1 2 - medzi 1% a 50%
štiavec tupolistý E1 1 - menej ako 1%
vika vtácia E1 2 - medzi 1% a 50%
kuklík potocný E1 1 - menej ako 1%
psincek tenucký E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica cierna E1 1 - menej ako 1%
hrachor lúcny E1 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy