Vytlačiť

Vydra riečna

Vydra riečna


Kód TML

TML_LutrLutr_075 (174 569,68 m2)

Meno mapovatela

Kisková Katarína

Dátum monitoringu

27.1.2021


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 40,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
C01.01 - ťažba piesku a štrku Stredná 10,00 V-/B-
C03 - využívanie otnoviteľných zdrojov energie Stredná 20,00 V-/B-
E03.01 - nakladanie s komunálnym odpadom Nízka 80,00 V-/B-
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Nízka 10,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Nízka 5,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

40,00 % 40,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 8,00 x 800,00 nie TML_LutrLutr_075_20131011.jpg
2 7,00 x 700,00 nie

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Vydra riečna 2 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Volavka popolavá 2 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Vydra riečna 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie STOPA - odtlačky končatín

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy