Vytlačiť

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Kód TML

TML_6210_527 (3 960,72 m2)

Percento plochy

0,00 %

Dátum monitoringu

15.8.2021

Meno mapovateľa

Kollár Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk3 - Mezofilné pasienky a spásané lúky 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

15,00


E1

70,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.01 - intenívne pasenie Vysoká 100,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Keď som v roku 2014 plochu pilotne monitoroval (vtedy bola evidovaná pod kódom TML_6210_041), daný biotop bol viac-menej dobre vyvinutý. V roku 2015 sa tu začalo pásť (viď predošlý monitoring z roku 2015) a pastva pokračuje dodnes, pričom je natoľko intenzívna, že má plocha charakter pasienku resp. až ruderálnej vegetácie. Druhové zloženie neuvádzam - je natoľko spasená, že to ani nebolo plnohodnotne možné, ale hlavne ide o súkromný majetok, ktorý je oplotený, a je preto neprístupný. Biotop navrhujem vylúčiť.


Multimédiá

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy