Vytlačiť

Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Kód TML

TML_3150_002 (20 028,04 m2)

Percento plochy

10,00 %

Dátum monitoringu

11.7.2021

Meno mapovateľa

Hrivnák Matúš


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ... 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

25,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.03 - rekreačný rybolov Nízka 100,00 V-/B-
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

90,00 % 10,00 %

Vyhliadky biotopu

90,00 % 10,00 %

Poznámky

F06 = prikrmovanie rýb a s tým spojená eutrofizácia teplota vody 24,6 stupňov, pH vody 8,1, vodivosť vody 806 mikroS/cm


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
pálka úzkolistá E1 1 - menej ako 1%
cervenavec kuceravý E1 1 - menej ako 1%
cervenavec hrebenatý E1 2 - medzi 1% a 50%
žaburinka menšia E1 1 - menej ako 1%
mociarka okrúhla E1 1 - menej ako 1%
horciak obojživelný E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy