Vytlačiť

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Kód TML

TML_6210_119 (47 868,25 m2)

Percento plochy

65,00 %

Dátum monitoringu

14.8.2021

Meno mapovateľa

Kollár Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Kr7 - Trnkové a lieskové kroviny 35,00
Tr1 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité... 65,00

Pokryvnosť etáže

E3

20,00

E2

20,00


E1

98,00

E0

1,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Stredná 100,00 V-/B-
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Stredná 100,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 10,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

50,00 % 50,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Pokračuje proces sukcesie, na ktoré upozorňoval predošlý monitoring. Plocha čiastočne poškodzovaná diviačou zverou. V porovnaní s predošlým monitoringom pravdepodobne vyššie zastúpenie trnky, zatiaľ len v E1. Plocha vyžaduje zásah.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
ladenec rožkatý E1 2 - medzi 1% a 50%
zanovät nízka E1 1 - menej ako 1%
kukucina dúšková E1 1 - menej ako 1%
pyštek obycajný E1 1 - menej ako 1%
jarabina mukynová E2 1 - menej ako 1%
Crataegus sp. E1 2 - medzi 1% a 50%
zob vtácí E1 1 - menej ako 1%
reznacka lalocnatá E1 1 - menej ako 1%
Crataegus sp. E2 2 - medzi 1% a 50%
zob vtácí E2 1 - menej ako 1%
Orobanche sp. E1 1 - menej ako 1%
ranostajovec pestrý E1 2 - medzi 1% a 50%
borievka obycajná E2 1 - menej ako 1%
smlz kroviskový E1 1 - menej ako 1%
pupenec rolný E1 1 - menej ako 1%
borievka obycajná E1 1 - menej ako 1%
fúzatka prstnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
jarva obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
nevädzovec lúcny E1 2 - medzi 1% a 50%
hrab obycajný E2 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy