Vytlačiť

Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Kód TML

TML_3150_001 (15 396,68 m2)

Percento plochy

30,00 %

Dátum monitoringu

4.7.2021

Meno mapovateľa

Hrivnák Matúš


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ... 30,00
Lk10 - Vegetácia vysokých ostríc 5,00
Lk11 - Trstinové spolocenstvá mokradí (Phragmition) 55,00
Vo8 - Spolocenstvá bylín a šachorín eutrofných mokradí s kolísajúcou vodnou hladinou 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

90,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01.02 - zazemňovanie Stredná 100,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-/B-
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

teplota vody 31 stupňov, pH vody 7,5 a vpdivosť ovdy 1098 mikroS/cm


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
spirodelka mnohokorenová E1 1 - menej ako 1%
ježohlav vzpriamený E1 1 - menej ako 1%
škripinec jazerný E1 1 - menej ako 1%
steblovka vodná E1 1 - menej ako 1%
horciak obojživelný E1 1 - menej ako 1%
pálka úzkolistá E1 2 - medzi 1% a 50%
trst obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica pobrežná E1 2 - medzi 1% a 50%
bublinatka nebadaná E1 2 - medzi 1% a 50%
žaburinka menšia E1 2 - medzi 1% a 50%
žaburinka trojbrázdová E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy