Vytlačiť

Dealpínske travinnobylinné porasty

Dealpínske travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6190_191 (6 244,94 m2)

Percento plochy

90,00 %

Dátum monitoringu

23.5.2021

Meno mapovateľa

Kollár Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty 90,00
Tr1 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité... 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

20,00


E1

40,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Nízka 100,00 V-/B-
K01.01 - erózia Stredná 90,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

60,00 % 40,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

90,00 % 10,00 %

Poznámky

V porovnaní s predošlým monitoringom nenastala zásadná zmena, je však zrejmé pokračovanie erózie. Absencia vstavačovitých pravdepodobne súvisí s tým, že mikrolokalita ich výskytu bola narušená diviačou zverou. Plocha je bez manažmentu. Všetky druhy, ktoré sú uvedené v minulom monitoringu a v aktuálnom chýbajú, sa nachádzajú v tesnej blízkosti polygónu (okrajový efekt).


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
lipkavec sivý E1 1 - menej ako 1%
sezel feniklový E1 2 - medzi 1% a 50%
devätorka rozprestretá E1 2 - medzi 1% a 50%
Seseli elatum (syn.) E1 1 - menej ako 1%
kostrava tvrdá E1 1 - menej ako 1%
starcek Jakubov E1 1 - menej ako 1%
kotúc polný E1 1 - menej ako 1%
rozchodník šestradový E1 1 - menej ako 1%
chudôbka drsnoplodá E1 1 - menej ako 1%
rozchodník biely E1 2 - medzi 1% a 50%
Dorycnium pentaphyllum agg. E1 1 - menej ako 1%
hadomor purpurový E1 1 - menej ako 1%
klincek vcasný E1 2 - medzi 1% a 50%
hadomor rakúsky E1 2 - medzi 1% a 50%
hloh jednosemenný E1 1 - menej ako 1%
krvavec menší E1 1 - menej ako 1%
fúzatka prstnatá E1 1 - menej ako 1%
ruža šípová E1 1 - menej ako 1%
drác obycajný E2 1 - menej ako 1%
ruža šípová E2 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy