Vytlačiť

Dealpínske travinnobylinné porasty

Dealpínske travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6190_117 (8 008,08 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

20.6.2021

Meno mapovateľa

Kollár Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

15,00


E1

55,00

E0

20,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01.01 - erózia Stredná 10,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Plocha je na JZ orientovanom svahu so sklonom cca 20 stupňov. Zo Z resp. SZ strany hraničí s borovicovými monokultúrami, na juhu je v kontakte s výrazne zerodovaným svahom, z ostatných strán sú teplomilné dúbravy zo zväzu Quercion pubescenti-petraeae s početným výskytom zástupcov čeľade Orchideaceae (napr. Limodorum abortivum, viacero druhov rodu Epipactis..). Plocha je bez manažmentu. V porovnaní s predošlým monitoringom na ploche nenastali nápadné zmeny. Druhové rozdiely sú zväčša skôr pseudorozdiely (okrajový efekt).


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Chamaecytisus sp. E1 2 - medzi 1% a 50%
nátržník piesocný E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica nízka E1 2 - medzi 1% a 50%
lipnica stlacená E1 1 - menej ako 1%
prerastlík kosákovitý E1 1 - menej ako 1%
žerušník skalný E1 1 - menej ako 1%
jagavka konáristá E1 1 - menej ako 1%
mrvica peristá E1 1 - menej ako 1%
Pilosella bauhinii agg. E1 1 - menej ako 1%
jahoda trávnicová E1 1 - menej ako 1%
mrvica lesná E1 1 - menej ako 1%
oman mecolistý E1 1 - menej ako 1%
Campanula sp. E1 1 - menej ako 1%
fúzatka prstnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
oman hnidákový E1 1 - menej ako 1%
cistec rovný E1 1 - menej ako 1%
marinka psia E1 2 - medzi 1% a 50%
podkovka chochlatá E1 1 - menej ako 1%
plúcnik mäkký E1 1 - menej ako 1%
Arenaria serpyllifolia agg. E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy