Vytlačiť

Nížinné a podhorské kosné lúky

Nížinné a podhorské kosné lúky

Kód TML

TML_6510_192 (213 659,58 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

4.7.2021

Meno mapovateľa

Kollár Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

5,00


E1

95,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.03 - motorizované zariadenia Stredná 10,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 10,00 V-/B-
J01 - požiar a potlačenie požiaru Stredná 5,00 V+
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

80,00 % 20,00 %

Poznámky

Plocha sa nachádza v medzihrádzovom priestore pri Váhu, kde sú však záplavy zriedkavé pre reguláciu vodného režimu. Substrátom je zväčša štrk, charakter vegetácie je preto zväčša mezofilný, miestami až xerotermofilný. Miestami sú skupinky drevín lužného lesa, začínajú sa uplatnovať aj invázne druhy. V čase monitoringu bol vrchol horúceho a suchého počasia, v neoptimálnych podmienkach preto mohlo dôjsť k podhodnnoteniu niektorých druhov. Celkovo možno skonštatovať, že od predchádzajúceho monitoringu na lokalite nenastali zásadné zmeny.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Dipsacus sylvestris (syn.) E1 1 - menej ako 1%
Galium mollugo agg. E1 2 - medzi 1% a 50%
slivka gulatoplodá E2 1 - menej ako 1%
parumancek nevonavý E1 1 - menej ako 1%
mrkva obycajná E1 1 - menej ako 1%
jasen cervený E3 1 - menej ako 1%
nátržník strieborný E1 2 - medzi 1% a 50%
krvavec menší E1 1 - menej ako 1%
reznacka lalocnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava valeská E1 1 - menej ako 1%
topol cierny E1 1 - menej ako 1%
nátržník plazivý E1 1 - menej ako 1%
hloh jednosemenný E2 1 - menej ako 1%
Euphorbia seguieriana (syn.) E1 1 - menej ako 1%
topol cierny E3 1 - menej ako 1%
mätonoh trváci E1 1 - menej ako 1%
ranostajovec pestrý E1 1 - menej ako 1%
Euphorbia cyparissias (syn.) E1 1 - menej ako 1%
topol biely E2 1 - menej ako 1%
mednicka sedmohradská E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy