Vytlačiť

Nížinné a podhorské kosné lúky

Nížinné a podhorské kosné lúky

Kód TML

TML_6510_107 (99 649,40 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

3.7.2021

Meno mapovateľa

Kollár Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

25,00

E2

15,00


E1

65,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.03.02 - off-road motorizované riadenie Stredná 50,00 V-/B-
G04.01 - vojenská aktivita Stredná 50,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

60,00 % 40,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

60,00 % 40,00 %

Poznámky

Plocha nepredstavuje typický biotop daného typu. Je situovaný v alúviu Váhu, kde sú však záplavy vzhľadom na regulácie zriedkavé. Keďže substrát tvorí štrk, podzemná voda prakticky neovplyvňuje pôdny profil, a preto sa tu nevyskytuje vlhkomilná vegetácia. Plocha nikdy nebola využívaná ako kosné lúky, vznikla skôr sekundárnou sukcesiou. Sukcesne smeruje ku stromovo-krovinným formáciám, kde sa nelesná vegetácia zachová len na najplytších pôdach (miestami je holý štrk). V minulosti slúžila ako výcvikový priestor pre ženistov, v súčasnosti sa extenzívne využíva (resp. jej okolie) na jazdu terénnymi vozidlami a pod. Miestami je plocha značne zruderalizovaná. Reliéf je miestami značne poznačený (výskyt jám a pod.).


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
stoklas jalový E1 1 - menej ako 1%
ovsík obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
lucerna datelinová E1 1 - menej ako 1%
psincek tenucký E1 2 - medzi 1% a 50%
ladenec rožkatý E1 2 - medzi 1% a 50%
nevädzka porýnska E1 2 - medzi 1% a 50%
mätonoh trváci E1 1 - menej ako 1%
topol cierny E1 2 - medzi 1% a 50%
stoklas bezostový E1 1 - menej ako 1%
žltuška lesklá E1 1 - menej ako 1%
vlkovec obycajný E1 1 - menej ako 1%
kuklík mestský E1 1 - menej ako 1%
vika siata E1 2 - medzi 1% a 50%
Chrysaspis dubia (syn.) E1 1 - menej ako 1%
mliecnik chvojkový E1 2 - medzi 1% a 50%
vika vtácia E1 1 - menej ako 1%
svíb krvavý E2 1 - menej ako 1%
hadinec obycajný E1 1 - menej ako 1%
hviezdnik rocný E1 2 - medzi 1% a 50%
parumancek nevonavý E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy