Vytlačiť

Dealpínske travinnobylinné porasty

Dealpínske travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6190_065 (6 580,07 m2)

Percento plochy

80,00 %

Dátum monitoringu

16.5.2021

Meno mapovateľa

Kollár Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Kr6 - Xerotermné kroviny 10,00
Tr2a - Subpanónske travinnobylinné porasty 10,00
Tr5a - Dealpínske travinnobylinné porasty 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

10,00


E1

40,00

E0

40,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B01.02 - Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy Nízka 30,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 10,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

90,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Vo východnej časti polygón hraničí s bývalým malým kameňolomom, ktorý v súčasnosti tak plochu neohrozuje (preto neuvádzam lom ako aktivitu, na rozdiel od autora predošlého monitoringu). Na západe a severe je plocha obklopená kultúrami prevažne borovice čiernej. Na JZ okraji plochy sa uchytil agát. Na ploche nie je žiadny manažment, preto (na rozdiel od predošlého monitoringu) uvádzam manažment ako nevhodný pre celú plochu, avšak najviac je náchylná na sukcesiu západná časť s miernym reliéfom. Viacero druhov, ktoré uvádzam, sa nachádza na okraji, predošlý monitoring ich preto nemusel zahrnúť do zoznamu (okrajový efekt). Hodnotu pre E2 v minulom monitoringu (25 %) považujem za nadhodnotenú (aj po zhodnotení historickej leteckej snímky).


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
lucerna kosákovitá E1 1 - menej ako 1%
agát biely E2 1 - menej ako 1%
lan tenkolistý E1 1 - menej ako 1%
jarabina mukynová E2 1 - menej ako 1%
pyštek krucinkolistý E1 1 - menej ako 1%
bezobalka sivá E1 1 - menej ako 1%
zob vtácí E2 1 - menej ako 1%
dúška vcasná E1 2 - medzi 1% a 50%
leopoldia chochlatá E1 1 - menej ako 1%
hrdobarka obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
púpavec sivý E1 1 - menej ako 1%
kavyl vláskovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
sinokvet mäkký E1 2 - medzi 1% a 50%
Silene otites agg. E1 1 - menej ako 1%
borievka obycajná E2 2 - medzi 1% a 50%
rozchodník šestradový E1 2 - medzi 1% a 50%
Jovibarba hirta (syn.) E1 2 - medzi 1% a 50%
rozchodník biely E1 2 - medzi 1% a 50%
oman mecolistý E1 1 - menej ako 1%
hadomor rakúsky E1 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy