Vytlačiť

Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Kód TML

TML_9130_323

Dátum monitoringu

15.8.2013

Meno mapovateľa

Škovran Jaroslav


Výmera TML

105 623,20 m2

JPRL

202

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

3,00


E1

15,00

E0

1,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

230 , 330

Sklon (%)

25,00

Expozícia

V

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

96,00

Nepôvodné

3,00

Invázne

1,00

Stav

Narušený

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

15,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

100,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

30,00

60,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

30,00

15,00

30,00

70,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

3,00

Z nich invázne

1,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

2

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

1

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

65,00

1 - Mierne zhoršený

35,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 40,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.05 - Neintenzívne hospodárenie, ponechávanie suchárov, ležaniny a starých stromov Nízka 20,00 V-/B-
B02.06 - Výchova lesa Stredná 100,00 V-/B-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 15,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
hviezdica prostredná 1-10 menej ako 1%
lubovník škvrnitý 0 menej ako 1%
katarínka vlnkatá 1-10 menej ako 1%
Lamium luteum (syn.) 11-500 medzi 1% a 25%
hrab obycajný E1 1,00
topol osikový E3 0,50
buk lesný E2 0,50
kozonoha hostcová 1-10 menej ako 1%
buk lesný E3 65,00
carovník obycajný 11-500 medzi 1% a 25%
ostružina srstnatá 11-500 menej ako 1%
agát biely E2 invázne 0,50
javor polný E1 0,50
zvoncek konáristý 0 menej ako 1%
šalvia lepkavá 1-10 menej ako 1%
borovica lesná E3 nepôvodné 3,00
horciak štiavolistý 1-10 menej ako 1%
mednicka ovisnutá 1-10 menej ako 1%
ostrica horská 1-10 menej ako 1%
ostrica lesná 1-10 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy