Vytlačiť

Vydra riečna

Vydra riečna


Kód TML

TML_LutrLutr_035 (5 256 996,96 m2)

Meno mapovatela

Lengyel Jozef

Dátum monitoringu

31.3.2021


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- mokrade

Popis

rozsiahle prevažne trsťové mokrade s Phragmites australis, lokálne s Typha latifolia, Carex (sp.) a jazierkami, v rôznom štúdiu sukcesného zarastania.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.08 - iné outdoorové a rekreačné aktivity Nízka 10,00 V-
H01.05 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami Nízka 20,00 V-
K01.02 - zazemňovanie Stredná 80,00 V+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

NPR/CHVÚ Parížske močiare, rozsiahle prevažne trsťové mokrade v rôznom sukcesnom štádiu zazemňovania. V súčasnosti na lokalite prebiehajú menežmentové aktivity, SOS Birdlife Slovensko, life River management, napr. tvorba jazierok, čistenie kanálov a pod.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
ropucha bradavičnatá 25 ks vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
rosnička zelená 25 ks vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
Hus divá 2 ks vizuálne pozorovanie C5 - pravdepodobné hniezdenie
Strnádka trsťová 40 ks vizuálne pozorovanie C5 - pravdepodobné hniezdenie
Kaňa sivá 3 ks vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Kaňa močiarna 40 ks vizuálne pozorovanie C5 - pravdepodobné hniezdenie
Fúzatka trsťová 2 ks vizuálne pozorovanie C5 - pravdepodobné hniezdenie
Volavka biela 60 ks vizuálne pozorovanie C5 - pravdepodobné hniezdenie
Trsteniarik tamaryškový 2 ks vizuálne pozorovanie C5 - pravdepodobné hniezdenie
Vydra riečna 2 ks vizuálne pozorovanie PARENIE - párenie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy