Vytlačiť

Mlynárik východný

Mlynárik východný


Kód TML

TML_LeptMors_003 (10 567,71 m2)

Meno mapovatela

Makky Ladislav

Dátum monitoringu

13.6.2021


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

Horské vodné toky a bylinné porasty ich brehov

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.03 - Odstránenie podrastu Stredná 50,00 V-/B-
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie Stredná 50,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 50,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 40,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Poznámka:boli prítomné nasled. rizikové faktory: • ničenie vegetácie • nedostatok živných rastlín • ťažba dreva • sukcesia Kvôli extrémne chladnému máju nízky počet motýľov, výskyt imág sa posunulo o cca. 2-3 týždne.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Mlynárik východný 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pieris napi (Linnaeus, 1758) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Babôčka zubatokrídla 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy