Vytlačiť

rosnička zelená

rosnička zelená


Kód TML

TML_HylaArbo_023 (377 762,43 m2)

Meno mapovatela

Didirka Tomáš

Dátum monitoringu

16.7.2021


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Horské vodné toky a bylinné porasty pozdlž ich brehov

Popis

brehový porast pozdĺž vodného toku obklopený pasienkami s rozptýlenou zeleňou

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.01.01 - intenzívne pasenie - hovädzí dobytok Stredná 75,00 V+/B+
B01.02 - Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy Nízka 1,00 V-/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
rosnička zelená 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Volavka popolavá 1 ks vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Orol krikľavý 1 ks vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
kunka žltobruchá 18 ks vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
kunka žltobruchá 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca SUBADD - nedospelý jedinec
kunka žltobruchá 47 ks vizuálne pozorovanie JUVENIL - nedospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy