Vytlačiť

poniklec lúčny maďarský

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae)

Popis

xerotermné trávinnobylinné porasty

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

75,00 % 25,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Stredná 90,00 B-
K02.01 - sukcesia Stredná 30,00 V-/B-
K04.05 - škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri) Stredná 20,00 V-/B-
M01.01 - zmena teploty (napr. vzostup teploty a extrémy) Nízka 100,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Poznámky

- t.r. výrazné ochladenie oproti predošlým rokom. Na TMP ohryz poľovnou zverou - 18 kvitnúcich exemplárov


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

50 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

2 500

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

75,00


Kvetnaté rastliny

15,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

85 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

2,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Počet jedincov Fertilné (ks) Sterilné (ks) Vitalita (%) Názov súboru fotky
TMP_PulsHung_002 21,78595804 / 48,35912469 236 203 33 86,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy