Vytlačiť

palina skalná

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou

Popis

Členité vápencové skalky s južnou expozíciou

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

6 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

120

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny

40,00


Kvetnaté rastliny

80,00


Plodové rastliny

20,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

6 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
palina skalná Áno VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
ostrica sadzová Nie VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
rožec vlnatý Nie NT Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
chudôbka vždyzelená Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
chudôbka plstnatá Áno NT Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
ostrička myšia Áno CRr Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
ocianka solnohradská Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
kostrava nízka Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
kostrava pestrá Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
lalujka neskorá Nie LR Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
kuricka rozchodníkovitá Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
ostropysk karpatský Áno VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
rozchodnica ružová Áno VUr Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
lomikamen protistojnolistý Nie VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
lomikamen metlinatý Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
silenka bezbyľová Nie LR Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
vudsia skalná Áno Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy