Vytlačiť

Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Kód TML

TML_9130_559

Dátum monitoringu

3.7.2021

Meno mapovateľa

Saxa Andrej


Výmera TML

120 504,86 m2

JPRL

32

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 15,00
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 85,00

Pokryvnosť etáže

E3

85,00

E2

3,00


E1

15,00

E0

5,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

560 , 730

Sklon (%)

50,00

Expozícia

SV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

20,00

Rôznoveké (> 50 r.)

80,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

80,00

120,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

120,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

80,00

Dvojetážový

20,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

5

Zvlášť cenné

1

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

50,00

1 - Mierne zhoršený

45,00

2 - Stredne zhoršený

5,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Ťažbovo-obnovné zásahy 5,00
Výchovné zásahy 95,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Stredná 90,00 V-/B-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 2,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
vranovec štvorlistý 0 menej ako 1%
prhlava dvojdomá 1-10 menej ako 1%
netýkavka malokvetá 0 menej ako 1%
pakost smradlavý 1-10 menej ako 1%
ostružina srstnatá 1-10 menej ako 1%
kostihoj hluznatý 0 menej ako 1%
buk lesný E1 2,00
zubacka cibulkonosná 501+ medzi 1% a 25%
ostrica chlpatá 11-500 medzi 1% a 25%
buk lesný E2 3,00
Quercus petraea agg. E1 0,10
papradka samicia 1-10 menej ako 1%
kozonoha hostcová 1-10 menej ako 1%
lulkovec zlomocný 0 menej ako 1%
pľuzgierka islandská 0 menej ako 1%
hniezdovka hlístová 0 menej ako 1%
cerešna vtácia E1 0,10
Cotoneaster sp. E1 0,10
javor mliecny E1 0,50
lipa malolistá E1 0,50

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy