Vytlačiť

skokan ostropyský

skokan ostropyský


Kód TML

TML_RanaArva_007 (704 158,97 m2)

Meno mapovatela

Lengyel Jozef

Dátum monitoringu

2.6.2021


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Popis

Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy zaplavované

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.03 - rekreačný rybolov Stredná 50,00 V-
F03.01 - poľovníctvo Nízka 70,00 V-
G01.08 - iné outdoorové a rekreačné aktivity Stredná 50,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

bývalé materiálové jamy - bývalé štrkoviská a blízke pobrežné lužné lesy, zaplavované-inundačné územie. Odhad kvality populácie na základe predchádzajúcich pozorovaní.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
skokan ostropyský 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Sedmohlások hájový 2 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
Rybárik riečny 2 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
skokan zelený 10 ks HLAS - hlasový prejav

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy