Vytlačiť

vrchovka alpínska

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

Brehové porasty deväťsilov na Jaloveckom potoku

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 10,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Porasty deväťsilov na brehu Jalovčianky a v ústi Bobroveckej doliny brehové porasty Polianskeho potoka, výskyt druhu je na viacerých miestach vo vhodných biotopoch


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

600,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

2 500

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

2 500,00


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

6 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

50,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
smlz chlpkatý Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
žerušnica horká Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
slezinovka striedavolistá Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
chlpana lesná Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
nezábudka alpínska Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
devätsil Kablíkovej Nie Nie Tansley / 3 - 3 - nad 50%
iskerník plazivý Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
vrchovka alpínska Áno LR Nie
podbel liecivý Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
prhlava dvojdomá Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
kýchavica biela Lobelova Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
fialka dvojkvetá Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy