Vytlačiť

Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy


Kód TML

TML_91G0_063

Dátum monitoringu

2.5.2021

Meno mapovateľa

Saxa Andrej


Výmera TML

173 977,18 m2

JPRL

658

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls2.2 - Dubovo-hrabové lesy panónske 35,00
Ls3.1 - Teplomilné submediteránne dubové lesy 50,00
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 10,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

65,00

E2

2,00


E1

3,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

290 , 430

Sklon (%)

60,00

Expozícia

JZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

40,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

150,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

8

Zvlášť cenné

3

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

3

Ležiace

10

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

95,00

1 - Mierne zhoršený

5,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
javor polný E1 0,50
zimozelen menšia 0 menej ako 1%
zob vtácí E1 0,50
Ficaria verna (syn.) 1-10 menej ako 1%
hruška obycajná E2 0,50
veterník žltuškovitý 1-10 menej ako 1%
javor mliecny E2 0,50
lubovník bodkovaný 1-10 menej ako 1%
hruška obycajná E1 0,10
Alliaria officinalis (syn.) 0 menej ako 1%
dub cerový E1 0,50
Luzula nemorosa (syn.) 0 menej ako 1%
slivka trnková E1 0,10
kokorík mnohokvetý 0 menej ako 1%
dub letný E3 20,00
pakost smradlavý 1-10 menej ako 1%
dub zimný E3 50,00
Hieracium sylvaticum (syn.) 1-10 menej ako 1%
ruža šípová E2 0,50
zvoncek prhlavolistý 1-10 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy