Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Vrbové kroviny stojatých vôd

Popis

Pleistocenný meander s astatickou vodou Kr8, Ls 1.1.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

85,00 % 15,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F05.04 - pytliactvo Nízka 100,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Poznámky

Najdlhodobejšie osídlená lokalita bobrom na území SR po obnove výskytu bobra. Od roku 1977 ! Bobria rodina sledovaná od roku 1989. Počet nájdených pobytových znakov 9. Reprodukcia potvrdená. Lokalita bola celú vegetačnú dobu zavodnená. Ohryzy na veľmi tenkých priemeroch. Odhad počtu jedincov 4.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Sýkorka belasá 6,00 vizuálne pozorovanie B1 - možné hniezdenie
Drozd čierny 4,00 vizuálne pozorovanie B1 - možné hniezdenie
Kačica divá 2,00 vizuálne pozorovanie B1 - možné hniezdenie
Bobor vodný 5,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Volavka popolavá 1,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Labuť hrbozobá 4,00 vizuálne pozorovanie D10 - isté hniezdenie
Myšiak lesný (myšiak hôrny) 2,00 vizuálne pozorovanie B1 - možné hniezdenie
Dudok chochlatý 2,00 vizuálne pozorovanie B1 - možné hniezdenie
Strnádka trsťová 1,00 akustický monitoring B1 - možné hniezdenie
Pinka lesná 3,00 vizuálne pozorovanie B1 - možné hniezdenie
Trsteniarik škriekavý 1,00 akustický monitoring B1 - možné hniezdenie
Trsteniarik pásikový 1,00 akustický monitoring B1 - možné hniezdenie
Škovránok poľný 2,00 akustický monitoring B1 - možné hniezdenie
Korýtko rybničné 6,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca UHYN - uhynutý jedinec
Stehlík pestrý 4,00 vizuálne pozorovanie A0 - predpokladané hniezdenie
Močiarka živorodá 11,00 vizuálne pozorovanie UHYN - uhynutý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy