Vytlačiť

skokan hnedý

skokan hnedý


Kód TML

TML_RanaTemp_056 (507 183,47 m2)

Meno mapovatela

Kalafusová Ivana

Dátum monitoringu

15.4.2021


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

mokrade v alúviu podhorského potoka

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
E02 - priemyselné a obchodné plochy Stredná 10,00 V-/B-
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok Vysoká 60,00 V-/B-
E03.01 - nakladanie s komunálnym odpadom Vysoká 60,00 V-/B-
J02.01 - zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne Vysoká 70,00 V-/B-
J02.03 - budovanie kanálov Stredná 70,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Vysoká 60,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Poznámky

vysušenie mokrade vybudovaním odvodňovacej ryhy 2 m širokej, 1,5m hlbokej po celej dlžke plochy. silný odtok vody a následne výrazný deficit vody v biotope, vybudovanie stavidla čiastočne zlepšilo vodný stav mokrade


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
skokan štíhly 15 ks VAJICKA - vajíčka alebo jedince pri ovipozícii
skokan hnedý 70 ks VAJICKA - vajíčka alebo jedince pri ovipozícii

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy