Vytlačiť

skokan hnedý

skokan hnedý


Kód TML

TML_RanaTemp_065 (5 824,10 m2)

Meno mapovatela

Saxa Andrej

Dátum monitoringu

13.4.2021


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- vlhké lúky na alúviách vodných tokov a v podmácaných depresiách v nížinách a pahorkatinách

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01.02 - zazemňovanie Nízka 10,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 20,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
skokan hnedý 500 ks vizuálne pozorovanie VAJICKA - vajíčka alebo jedince pri ovipozícii
skokan hnedý 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy