Vytlačiť

slezinník nepravý

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Sucho- a kyslomilné dubové lesy

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 5,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 50,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

75,00 % 25,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Predmetná lokalita sa nachádza v Dobývacom priestore Mokrá Lúka a zároveň v SKUEV0202 Trešková. Doosiaľ predmetné chránené územie nebolo prevyhlásené do národnej siete (ako Chránený areál Trešková). V prípade, žeby v budúcnosti došlo k povoleniu banskej činnosti v tomto dobývacom území je predpoklad, že by to malo negatívne dôsledky na priaznivý vplyv a zachovanie biotopu druhu Asplenium adulterinum. Priamo na lokality s výskytom A. adulterinum sa vyskytuje agát biely, a to "roztrúsené" nálety (semenáče, nárast do 1 m) narastajúce zo semien z niekoľkých starších v blízkosti rastúcich agátov; v r. 2019 - v rámci monitoringu - boli predmetné mladé agáty likvidované (vytrhávaním a zalamovaním). Agáty je potrebné na lokalite pravidelne likvidovať.. Začiatkom r. 2021 bola v rámci obnovy dotknutého LHP s vyhotovovateľom LHP (PSoL) dohodnuté, že do opisu opatrení bude uvedené, že v dotknutej lokalite sa nebudú realizovať lesohospodárske opatrenia s výnimkou potláčania agáta.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

30,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

485

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

400,00


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

75,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

5,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

75,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy