Vytlačiť

poniklec veľkokvetý

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Dealpínske travinnobylinné porasty

Popis

Porasty Carex humilis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Zaznamenané iba sterilné listové ružice Pulsatilla


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

400,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Počet jedincov (ks)

20

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny

0,00


Kvetnaté rastliny

20,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

4 200,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

10,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy