Vytlačiť

Porasty borievky obyčajnej

Porasty borievky obyčajnej

Kód TML

TML_5130_075 (7 709,65 m2)

Percento plochy

60,00 %

Dátum monitoringu

26.5.2020

Meno mapovateľa

Rajcová Katarína


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Kr2 - Porasty borievky obycajnej 60,00

Pokryvnosť etáže

E3

10,00

E2

20,00


E1

90,00

E0

60,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Stredná 100,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 40,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 40,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

50,00 % 50,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

60,00 % 40,00 %

Poznámky

Tomášovica. Zarastajúci borievkový pasienok, komplex biotopov Tr1, Kr2. Rastúci tlak vysokej zveri - ohryz vegetácie, trus, vydupané chodníky, zvýšený výskyt Colchicum autumnalis


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
mrvica lesná E1 1 - menej ako 1%
ovsík obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
bedrovník lomikamenový E1 1 - menej ako 1%
prilbovka biela E1 2 - medzi 1% a 50%
jesienka obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
hadinec obycajný E1 1 - menej ako 1%
hrdobarka horská E1 1 - menej ako 1%
mliecnik chvojkový E1 2 - medzi 1% a 50%
tarica kališnatá E1 1 - menej ako 1%
hloh jednosemenný E1 1 - menej ako 1%
drác obycajný E2 1 - menej ako 1%
borievka obycajná E2 2 - medzi 1% a 50%
skorocel prostredný E1 1 - menej ako 1%
bôlhoj lekársky E1 2 - medzi 1% a 50%
marinka psia E1 1 - menej ako 1%
svíb krvavý E2 1 - menej ako 1%
mrkva obycajná E1 1 - menej ako 1%
jarabina mukynová E2 1 - menej ako 1%
cesnak žltý E1 1 - menej ako 1%
hruška obycajná E2 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy