Vytlačiť

poniklec prostredný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae)

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F04.01 - drancovanie floristických lokalít Nízka 10,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

lokalita bez managementu, postupne zarastá od okrajov, na mieste výskytu Pulsatilla subslavica je nízky trávny porast s menším podielom stariny. Počítanie odkvitnutých jedincov. V r. 2020 zaznamenané 1 bielokvitnúci jedinec a jamky po vykopávaní.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

70,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Počet jedincov (ks)

10

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

10,00


Kvetnaté rastliny

0,00


Plodové rastliny

10,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

190,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

10,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o 10-50% alebo každý rok klesá v priemere o 1-5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
ruža šípová Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
javor polný Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
jahoda trávnicová Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
betonika lekárska Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
jarmilka jarná Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
leopoldia chochlatá Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
skorocel prostredný Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
datelina alpská Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
lipkavec sivý Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
poniklec prostredný Áno EN Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
šalvia lúcna Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
jesienka obycajná Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
mrvica peristá Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
peniažtek prerastenolistý Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
kostrava žliabkatá Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
ostrica klinceková Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
ostrica plsnatá Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
hrdobarka obycajná Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
plúcnik mäkký Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
veronika obycajná Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy