Vytlačiť

poniklec veľkokvetý

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Dealpínske travinnobylinné porasty

Popis

Porasty s Carex humilis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Vysoká 30,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Lokalita zarastá najviac jaseňom mannovým, borovicou lesnou a čiernou


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

14 500,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

877

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Fertilné rastliny

351,00


Kvetnaté rastliny

526,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

36 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

20,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy