Vytlačiť

jazýčkovec východný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Subpanónske travinnobylinné porasty

Popis

Travinnobylinné biotopy na vápenci s dominanciou Festuca valesiaca v mozaike s pionierskymi spoločenstvami Tr5 a Pi5 a teplomilnými krovinami Kr6

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
C01.01.01 - lomy Nízka 5,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 5,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

95,00 % 5,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Jedince Himantoglossum caprinum sa vyskytujú vo väčšine prípadov v polotienistých okrajoch krovín. Mozaikovitý výskyt krovín a xrotermných biotopov vyhovuje populácii druhu a je žiadúce tento stav ponechať. Vplyv diviačej zveri a rozrývanie substrátu je menšie ako na susednej TML_HimaCapr_002. Termíny jarného monitoringu listových ružíc - 31.3.2020 a 2.4.2020


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

23 400,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

70

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny

23,00


Kvetnaté rastliny

70,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

57 400,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

10,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy