Vytlačiť

hľuzovec Loeselov

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Slatiny s vysokým obsahom báz

Popis

Pramenisko pri päte duny

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Vysoká 100,00 V+/B+
I01 - druhové invázie Nízka 5,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 5,00 V-/B-
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Populácia na lokalite zanikla vplyvom prítomnosti bobra, ktorý zmenil vodný režim lokality a zatopil celú plochu. Na jeseň v roku 2018 sme začali s postupným kosením plochy od duny. V rokoch 2019-2020 bola lokalita niekoľkokrát ročne pokosená. Potlačil sa hustý porast trstiny v prospech bezkolenca a ostríc. Boli odstránené jelše a porast sa výrazne presvetlil. Zaznamenal sa výskyt rašelinníka na malej ploche. Rok 2020 bol zrážkovo konečne výdatný, čo pomohlo k regenerácii celej plochy.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

0,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Počet jedincov (ks)

0

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny

0,00


Kvetnaté rastliny

0,00


Plodové rastliny

0,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

1 800,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

5,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o > 50% alebo každý rok klesá v priemere o > 5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy