Vytlačiť

poniklec otvorený

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae)

Popis

Na časti plochy aj Tr8.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Nízka 50,00 V+/B+
A10.01 - odstránenie živých polotov, krovín a mladiny Vysoká 15,00 V+/B+
K02.01 - sukcesia Stredná 40,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Poznámky

Vitalita negatívne ovplyvnená nízkymi zrážkami v jarných mesiacoch. Monitoring sterilných jedincov dňa 30.6.2020. Na časti plochy obnovný manažment vo forme odstraňovania drevín.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

850 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

2 642

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny

78,00


Kvetnaté rastliny

2 564,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

1 200 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

35,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
poniklec otvorený Áno EN Nie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy