Vytlačiť

marsilea štvorlistá

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

okraj materiálovej jamy

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.01.01 - intenzívne pasenie - hovädzí dobytok Stredná 20,00 V-/B-
K04.01 - súťaživosť (flóra) Vysoká 90,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Vysoká 100,00 V-/B-
M02.01 - zmena biotopu Vysoká 90,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Tohto roku lokalita opäť bez zaplavenia, nakoľko chýbajú dostatočné zrážky a lokalita nie je prepojená so žiadnym hlavným tokom. Pri suchách dochádza k zarastaniu plochy druhmi vysokých ostríc a časti výskytu plochy druhmi z okolitej TTP. Pri monitorovaní prebiehala aktívna pastva dobytka, ktorý využíva časť plochy na bahnenie.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

0,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Počet jedincov (ks)

0

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

0,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

10,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o > 50% alebo každý rok klesá v priemere o > 5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy