Vytlačiť

cyklámen fatranský

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

rúbanisko s ojedinelými stojacimi stromami (predtým zmiešaný les)

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V+/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Počet stanovený prepočtom z 25 náhodne vybraných plôch s výmerou 4m2.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

4 886 120,50

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

11 378 452

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny

716 104,00


Kvetnaté rastliny

10 662 348,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

6 500 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

10,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Počet jedincov Fertilné (ks) Sterilné (ks) Vitalita (%) Názov súboru fotky
TMP_CyclFatr_014 18,91631 / 48,88506 52 3 49 5,80 TML_CyclFatr_014_20201028_005.jpg

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy