Vytlačiť

vrchovka alpínska

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

okolie vodného toku a prameniska

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Poznámky

druh bol zaevidovaný iba v severnejšom polygóne TML, v spodnej časti toku nebol druh zaevidovaný.


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

300,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

45

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

40,00


Kvetnaté rastliny

5,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

1 500,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

50,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o < 10% alebo každý rok klesá v priemere o < 1%**

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy